Lodici komt langszij

Verslag ronde 6


Tekst: Michaël van Liempt

Ritvik Krishnan heeft gezelschap gekregen aan kop van het klassement. Hij kwam zelf met de schrik vrij tegen Nico Zwirs, die zijn veelbelovende aanvalsstelling niet in winst omzette. Lorenzo Lodici wist zijn partij van Sipke Ernst te winnen en komt daarmee eveneens op 5 uit 6.

Analyses volgen nog; hieronder alvast een kort overzicht van enkele van de partijen aan de topborden, dat ik in de loop van de avond zal uitbreiden en aanvullen.

Zwirs – Krishnan ½-½

In een Open Tarrasch-variant van het Frans werd het centrum snel geopend. Zwart ging met 14.b5 in de fout, maar Zwirs weifelde in de afwerking en stelde zich tevreden met remise door zetherhaling.

Lodici – S.Ernst 1-0

In een Spaans ontstond een zeer origineel centrum dat veel weg had van Tetris. In de hoop zijn meerderheid in het centrum te benutten offerde Zwart een kwaliteit. De gedekte vrijpion die op zet 27 op d4 verscheen, betekende echter onvoldoende compensatie, wat versterkt werd door het feit dat het niet lukte zijn stukken goed te coördineren.

Wits torens begonnen met het oprapen van de zwakke pionnen, de dames werden geruild, Zwarts andere troef (een vrije a-pion) werd gestopt, Wits koning kwam nergens in gevaar, en de hierboven genoemde zwarte vrijpion op d4 stond daar op zet 60 nog steeds (inmiddels geïsoleerd en ongevaarlijk geworden).

De Winter – Van Dael ½-½

Wit kwam iets beter uit een Najdorf met 6.h4. Zwart koos voor spel op de damevleugel en ruilde in een vroeg stadium al de dames, waarna Wits ruimtevoordeel in het centrum en op de koningsvleugel hem iets betere kansen verschafte. Zwart offerde een kwaliteit om Wits bedoelingen op de koningsvleugel een halt toe te roepen. Daarna opende Zwart het vuur op Wits centrum. Wit miste het kritieke moment om alsnog op de koningsvleugel door te breken, offerde een kwaliteit terug en moest even later berusten in remise.

De Boer – Schoorl ½-½

Vanuit een d4-opening ontstond een Maroczy-Bind-stelling die ook op het bord kan komen in de Versnelde Draak. Het evenwicht werd niet noemenswaardig verbroken. Op zet 24 was een stelling met ongelijke lopers en een symmetrische pionstelling ontstaan. Zwart verkreeg enkele kansen op de koningsvleugel en kwam op den duur binnen over de c-lijn na een zeer sterk pionoffer. Zwart vond echter niet het juiste plan en besloot zich met remise tevreden te stellen.

M. van Foreest – O. Elgersma ½-½

Het was overduidelijk geen salonremise tussen de stads- en clubgenoten. Wit kwam met voordeel uit de opening, maar beging met 20.Df5 een kleine onnauwkeurigheid. Dit stelde Zwart in staat om zich te hergroeperen. Wit won later weliswaar een pion, maar Zwart behield voldoende compensatie in het middenspel zonder lichte stukken. Stellingen met beiderzijds dame en twee torens zijn over het algemeen lastig te beoordelen. Een pionnetje meer of minder maakt nauwelijks iets uit: waar het om gaat, zijn activiteit, koningsveiligheid en de eventuele aanwezigheid van een of meerdere vrijpionnen. Toen de damevleugelpionnen eraf waren, ontstond een situatie waarin Wit drie pionnen op de koningsvleugel had en Zwart twee. Wit deed lang haar best om iets voor elkaar te krijgen, maar Zwarts verdediging was goed genoeg op orde. Na 66 zetten konden beide koningen in het midden.

Van Kooten – Mohanty Kiran 1-0

De partij was een zeer atypische Grünfeld-Indiër. Wit ging met 4.Pf3 en 5.Db3 de hoofdvarianten uit de weg. Zwart dirigeerde haar koningspaard naar de damevleugel; Wit rokeerde lang en liet verdubbeling van zijn pionnen op de f-lijn toe. In ruil voor Wits loperpaar en ruimtevoordeel had Zwart weten te bewerkstelligen dat het centrum een statisch karakter kreeg. Met 17…Df8? greep de Indische echter mis: Wit weigerde de dames te ruilen, en Zwart weigerde om haar fout op de volgende zet toe te geven. Wit had eerder kunnen profiteren met h3-h4, maar enkele zetten later kreeg hij hier alsnog de kans toe. Na enkele schermutselingen in het centrum brak Wit op de koningsvleugel door, waarna Zwart haar stelling niet meer bijeen wist te houden.

 

Krishnan en Lodici worden op een half puntje gevolgd door Nico Zwirs, waarachter een groep van 7 spelers met 4 uit 6 volgt.

Voor ronde 7 zullen alle ogen gericht zijn op de clash tussen de twee koplopers.