Om u in te schrijven dient u het inschrijfformulier volledig ingevuld te versturen
 
en

Gelijktijdige overmaking van het inschrijfgeld op rekeningnummer

NL67ABNA0610325876  t.n.v. Stichting Schaaktoernooi Hoogeveen, o.v.v. ‘deelnemersbijdrage’.

Het inschrijfgeld bedraagt voor het Open Toernooi € 90; voor IGM en IM is de deelname gratis; FM betaalt € 60; jongeren, die in of na 2003 zijn geboren, betalen eveneens € 60.

Voor deelname aan het amateurtoernooi bedraagt het inschrijfgeld voor iedereen € 60.

Er kan dit jaar niet contant worden betaald. De inschrijving is pas definitief wanneer het bedrag is overgemaakt. Wanneer er vanwege corona minder deelnemers kunnen worden toegelaten zal hierna gekeken worden.

 
Vind de privacyregels here.